Річна фінансова звітність 2022

РФЗ_2022. Баланс

РФЗ_2022. Звіт про фінансові результати (у тисячах)

РФЗ_2022. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

РФЗ_2022. Звіт про власний капітал

РФЗ_2022. Примітки до річної звітності