Річна фінансова звітність 2023

РФЗ_2023.
Баланс


РФЗ_2023.
Звіт про фінансові результати (у тисячах)


РФЗ_2023.
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)


РФЗ_2023.
Звіт про власний капітал


РФЗ_2023. Примітки до річної звітності