Річна фінансова звітність 2021

РФЗ_2021.
Баланс


РФЗ_2021.
Звіт про фінансові результати
(у тисячах)

РФЗ_2021.
Звіт про рух грошових коштів
(за прямим методом)


РФЗ_2021.
Звіт про власний капітал


РФЗ_2021.
Примітки до річної звітності