Річна фінансова звітність 2020

РФЗ_2020.
Баланс


РФЗ_2020.
Звіт про фінансові результати
(у тисячах)


РФЗ_2020.
Звіт про рух грошових коштів
(за прямим методом)


РФЗ_2020.
Звіт про власний капітал


РФЗ_2020.
Примітки до річної звітності